Lawyers

HOME TOP

Representative of the Firm

 • KEIZO KOSAKA

Members

 • MICHIHIRO ISHII
 • YOICHIRO NATSUZUMI
 • YOSHIHISA UEDA
 • NARIHITO MAISHI
 • EIICHI MORI
 • HANROKU TORIYAMA
 • TAKAAKI YAMAMOTO
 • AKIO MIURA
 • FUTABA HIRANO
 • KYOKO KOBAYASHI
 • NAOKO TAKAHASHI
 • KEIKO KOSAKA
 • YOSHIKO KOSAKA
 • KUROUDO SUZUKI
 • SHUJI SHIMANO
 • AOI HASEGAWA
 • YOSUKE KAKO
 • KAZUHIRO ARIOKA
 • MOEKA KUBOTA
 • TAKUYA MASUDA
 • KATSUAKI HORITA
 • SAORI TSUJINO
 • KOHEI KOKAWA